Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační práce » Disertační práce

Obhájené disertační práce 

Řešené disertační práce 

Lucie Albrechtová (školitelka disertační práce: D. Řezníčková)

  • Jan Bartoš (školitel disertační práce: T. Matějček)
  • Luboš Fendrych (školitelka disertační práce: D. Řezníčková)
  • Zdeněk Halamásek (školitelka disertační práce: D. Řezníčková)
  • Jan Hátle (školitel disertační práce: V. Jančák)
  • Michala Kafková (školitelka disertační práce: D. Řezníčková)
  • Tereza Kocová (školitel disertační práce: M. Marada)
  • Luboš Král (školitelka disertační práce: D. Řezníčková)
  • Veronika Oubrechtová (školitelka disertační práce: D. Řezníčková)
  • Zuzana Pavlasová (školitelka disertační práce: D. Řezníčková)
  • Barbora Tesařová (školitelka disertační práce: D. Řezníčková)