Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační práce » Závěrečné práce doplňujícího pedagogického studia pro studenty PřF UK – geografie

  • Dana Mecešková (2012): Badatelsky orientovaná výuku geografie: možnosti uplatnění v rámci terénního vyučování. Vedoucí DŘ
  • Michaela Šákrová, GEOGRAFIE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ (2013). Vedoucí DŘ
  • Lenka Vejrostová, (2013): Propagace geografie na základě uplatnění v budoucím zaměstnání studentů gymnázií. Vedoucí DŘ
  • Jiří Hrabák (2013): PREKONCEPTY STUDENTŮ GEOGRAFIE O TEMATICKÉM CELKU GEOGRAFIE ZEMĚDĚLSTVÍ. Vedoucí DŘ