Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Výuka » Přípravný kurz k přijímacím zkouškám

Přípravný kurz je určen zejména uchazečům o studium geografie, kartografie a demografie na Přírodovědecké fakultě UK v Praze a dále uchazečům o studium oborů, u nichž je součástí přijímací zkoušky zkouška z geografie/zeměpisu, orientace v problematice obyvatelstva, základů společenských věd či všeobecného základu (např. právnické, filozofické, ekonomické fakulty, fakulta sociálních věd či humanitních studií).

Více informací na http://www.geografienasbavi.cz/chci-geografii-studovat/pripravny-kurz