Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Publikace » Příspěvky v ostatních recenzovaných časopisech

 • BIČÍK, I. (2009): Makroregion Jihozápadní Asie a Severní Afriky. Geografické rozhledy 19, 3, s. 17 – 18.
 • BIČÍK, I, CHROMÝ, P. (2008): Atlas krajiny České republiky. Geografické rozhledy, 18, 1, s. 12.
 • Bartoš, J., Matějček, T. (2015): Rozvíjení environmentálních postojů z pohledu učitelů na 2. stupni základních škol. Envigogika, 10 (2)
 • HAVLÍČEK, T., BIČÍK, I. (2009): Geografie makroregionů. Geografické rozhledy, 19, 3, s. 8 – 9.
 • HANUS, M. (2007): Mezinárodní konference o dopravě – projektová výuka. Geografické rozhledy, č. 2, roč. 17, s. 14, 19.
 • HANUS, M. (2011): Práce s daty a tvorba kartogramů – významná dovednost pro život. Geografické rozhledy, č. 2, roč. 21, s. 12–13.
 • HANUS, M. (2015): Tablety ve výuce zeměpisu: správná volba? Geografické rozhledy, č. 2, roč. 25, s. 14–17.
 • HANUS, M., MARADA, M. (2008): Proměny dopravní polohy Moravy. Geografické rozhledy, č. 5, roč. 17, s. 2–3.
 • HANUS, M., MARADA, M. (2008): Práce se statistickými daty v zeměpisu. Geografické rozhledy, č. 3, roč. 18, s. 14, 19 – 20.
 • HANUS, M., OUBRECHTOVÁ, V. (2014): Rozvíjíme žákovské dovednosti práce s mapou I., Geografické rozhledy, č. 1, roč. 24, s. 12–14.
 • HANUS, M., FIKAROVÁ, V. (2014): Rozvíjíme žákovské dovednosti práce s mapou II., Geografické rozhledy, č. 2, roč. 24, s. 14-16.
 • HAVELKOVÁ, L., HANUS, M. (2014): Význam rozvoje mapových dovedností ve výuce. Geografické rozhledy, 24, 3, s. 14.
 • HAVELKOVÁ, L., HANUS, M. (2014): Rozvoj mapových dovedností ve výuce matematiky, Geografické rozhledy,  24, 3, s. 15–17.
 • HAVELKOVÁ, L., HANUS, M. (2015): Rozvoj mapových dovedností ve výuce dějepisu, Geografické rozhledy, 24, 4, s. 15–17.
 • HAVELKOVÁ, L., HANUS, M. (2015): Rozvoj mapových dovedností ve výuce biologie, Geografické rozhledy, 24, 5, s. 15–17.
 • HAVELKOVÁ, L., HANUS, M. (2015): Analýza učebnic biologie, dějepisu a matematiky z hlediska rozvoje mapových dovedností. Informace ČGS, 34, č. 2, s. 1–16.
 • CHROMÝ, P. (2005): Multikulturní výchova: mezi snem a realitou. Geografické rozhledy, 14, 3, s. 58–61.
 • CHROMÝ, P. (2005): Krajina jako zdroj informací. Geografické rozhledy, 14, 5, s. II–III.
 • CHROMÝ, P. (2005): Česká Sibiř. Geografické rozhledy, 15, 2, s. 24–25.
 • CHROMÝ, P. (2005): Revoluční Florencie. Geografické rozhledy, 15, 2, s. 32.
 • CHROMÝ, P. (2006): Historický atlas měst České republiky (aneb historická geografie na pomoc škole). Geografické rozhledy, 16, 1, s. 10–11.
 • CHROMÝ, P. (2008): Těšme se na Atlas krajiny České republiky! Geografické rozhledy, 17, 5, s. 20–21.
 • CHROMÝ, P. (2009): Region a regionalismus. Geografické rozhledy, 19, 1, s. 2–5.
 • CHROMÝ, P., ed. (2008): Menšiny. Geografické rozhledy, 17, 4, 32 s.
 • CHROMÝ, P., ed. (2009): Regiony. Geografické rozhledy, 19, 1, 32 s.
 • CHROMÝ, P, BURDA, T. (2006): Šumava středem i střetem zájmů. Geografické rozhledy, 15, 3, s. 26–27.
 • CHROMÝ, P, BURDA, T. (2006): Šumava středem i střetem zájmů II. Geografické rozhledy, 15, 4, s. 12–13.
 • CHROMÝ, P, BURDA, T. (2007): Nové členské státy EU. Geografické rozhledy, 16, 3, s. 17–18.
 • CHROMÝ, P, KUČEROVÁ, S. (2008): Území Česka v proměnách, aneb pracujme s podklady Atlasu krajiny České republiky. Geografické rozhledy, 18, 1, s. 13, 15–18.
 • CHROMÝ, P, KüHNLOVÁ, H., eds. (2007): Agenda 21. Geografické rozhledy, 16, 3, 32 s.
 • CHROMÝ, P., MARADA, M., ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2005): Regionální identita – průřezové téma vzdělávacích programů. Geografické rozhledy, 14.,č. 2, s. 36–37.
 • KUČERA,Z.,KUČEROVÁ,S. (2009): Památky jako dědictví minulosti. Geografické rozhledy, 18, č.5, s. 8–9.
 • KUČERA, Z., KUČEROVÁ, S., MATĚJČEK, T. (2008): Naše národní parky. Geografické rozhledy, 18, č. 1, s. 32–33.
 • KUČEROVÁ, S. (2008): Územní rozmístění základních škol v Česku, hlavní rysy jeho proměn ve 2. polovině 20. století a jejich potenciální důsledky. Studia Paedagogica, Sborník prací filozofické fakulty Brněnské univerzity (SPFFBU) U13, LVI, Masarykova univerzita, Brno, s. 35–51.
 • KUČEROVÁ, S. (2009): Pracujeme s podklady Atlasu krajiny České republiky. Geografické rozhledy, 18, č. 3, s. 16–18.
 • KUČEROVÁ, S. (2009): Pracujeme s podklady Atlasu krajiny České republiky. Geografické rozhledy, 18, č. 4, s. 15–16.
 • KUČEROVÁ, S. (2009): Pracujeme s podklady Atlasu krajiny České republiky. Geografické rozhledy,18, č.5, s.15–18.
 • KUČEROVÁ, S. (2010): Pracujeme s podklady Atlasu krajiny České republiky. Úkoly k tématu Hustota zalidnění. Geografické rozhledy, 20, č. 2, s. 14–17.
 • KUČEROVÁ, S. (2011): Education towards obtaining various forms of capital. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 46, č. 1, s. 23–33.
 • KUČEROVÁ, S. (2011): Nezadržitelně se vyvíjející terciér a kvartér. Geografické rozhledy, 21, č. 1, s. 12–13.      KUČEROVÁ, S. (2011): Krok za krokem Zeměpisnou olympiádou. Geografické rozhledy, 21, č. 2, s. 20–21.
 • KUČEROVÁ, S., KUČERA, Z., REEVES, D., HUPKOVÁ, M. (2011): Poutní místa v kulturním dědictví české společnosti. Geografické rozhledy, 20, č. 4, s. 22–23.
 • KUČEROVÁ, S., PULDOVÁ, P. (2011): Suburbanizace z ptačí perspektivy. Geografické rozhledy, 20, č. 3, s. 32–33.
 • KUČEROVÁ, S., VOČADLOVÁ, K. (2008): Území Česka v proměnách aneb pracujeme s podklady Atlasu krajiny České republiky. Geografické rozhledy, 18, č. 2, s. 15–18.
 • KUČEROVÁ, S., ŘEZNÍČKOVÁ, D., RŮŽIČKOVÁ, Z. (2012): Jak se pozná nadaných žák (v geografii). Geografické rozhledy, 22, č. 2, s. 17–19.
 • KULDOVÁ, S. (2005): Podbořansko – zapomenutá periferie. Geografické rozhledy, 14, č. 5, s. 132–133.
 • KULDOVÁ, S. (2007): Odborné časopisy pro učitele zeměpisu/geografie. Geografickérozhledy,17,č.1,s.19–20.
 • KULDOVÁ, S., CHROMÝ, P. (2006): Exkurze na hřbitov? Geografické rozhledy, 15, č. 3, s. 8–9.
 • KULDOVÁ, S., ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2006): Příklady úkolů z Geolaboratoře Albertov – Vyšehrad. Geografické rozhledy, 15, č. 3, s. 15–18.
 • LIPSKÝ, Z., MATĚJČEK, T. (2009): Přínos krajinné ekologie k environmentální výchově. Životné prostredie, 43, č. 2, s. 92–94.
 • MARADA, M. (2005): Využití kooperativní výuky v hodinách zeměpisu. Geografické rozhledy, 14, č. 4, Terra, Praha, s. 98–99.
 • MARADA, M. (2006): Jak na výuku v terénu?. Geografické rozhledy, 15, č. 3, s. 2–5.
 • MARADA, M. (2007): Tvorba učebních osnov v ŠVP. Geografické rozhledy, 16, č. 5, s. 14–19.
 • MARADA, M. (2009): Jiný kraj, jiný dům. Geografické rozhledy, 19, č. 1, s. 26–27.
 • MARADA, M., HANUS, M. (2008): Proměny dopravní polohy Moravy. Geografické rozhledy, 17, č. 5, s. 6–7.
 • MARADA, M., HANUS, M. (2009): Práce se statistickými daty v zeměpisu. Geografické rozhledy, 18, č. 3, s. 14 a 19–20.
 • MATĚJČEK, T. (2007): Střediska ekologické výchovy a jejich úloha v geografickém vzdělávání.  Geografické rozhledy, 16, č. 3, s. 8–9.
 • MATĚJČEK, T. (2007): Náměty pro práci s Malým geografickým a ekologickým slovníkem. Geografické rozhledy, 17, č. 2, s. 18
 • MATĚJČEK, T. (2009): Environmentální výchova v současné škole. Geografické rozhledy, 19, č. 1, s. 12–13.
 • MATĚJČEK, T. (2009): Postřehy z XV. Veletrhu ekologických výukových programů. Geografické rozhledy, 18, č. 5, s. 19.
 • MATĚJČEK, T. (2009): Příběh místa. Geografické rozhledy, 18, č. 4, s. 32.  
 • MATĚJČEK, T. (2009): Invazní druhy jako téma ve výuce. Geografické rozhledy, 18, č. 3, s. 15.
 • MATĚJČEK, T. (2010): Místopisné pojmy ve výuce – kritéria výběru, výukové metody. Geografické rozhledy, 20, č. 1, s. 16–17.
 • MATĚJČEK, T. (2010): Environmentální postoje budoucích učitelů zeměpisu. Informace ČGS, 29, č. 2, s. 13–29.
 • MATĚJČEK, T. (2011): Patagonie – ukázka zpracování tématu pro výuku regionální geografie. Geografické rozhledy, 21, č. 1, s. 13–14.
 • MATĚJČEK, T. (2011): Environmentální etika – výzva pro geografické vzdělávání. Geografické rozhledy, 21, č. 2, s. 22–23.
 • MATĚJČEK, T. (2012): Environmentální etika ve školní výuce. Geografické rozhledy, 21, č. 3, s. 22–23.
 • MATĚJČEK, T., BARTOŠ, J. (2012): Environmentální gramotnost učitelů a studentů učitelství. Envigogika, VII/2.
 • MATĚJČEK, T., SEIDLOVÁ-ŠILHÁNOVÁ, M. (2012): Hodnocení učebnic zeměpisu z hlediska environmentální etiky. Geografické rozhledy, 21, č. 4, s. 14–16.
 • MATĚJČEK, T., VACÍNOVÁ, M. (2012): Environmentální gramotnost – výsledky výzkumu na pražských gymnáziích. Geografické rozhledy, 22, č. 1, s. 16–17.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (1994): Přiřazovačky: hra nebo test? Geografické rozhledy, 3, č. 3, s. 80–81.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (1994): Zahrajte si „Kufr". Geografické rozhledy, 3, č. 4, s. 15.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (1994): Přežije zeměpis na gymnáziu rok 2000? Geografické rozhledy, 4, č. 2, s. 60.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (1995): Nezapomněli jste na schémata? Geografické rozhledy, 4, č. 4, s. 115–117.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D., BRDIČKA, B. (1995): S myší po Evropě. Geografické rozhledy, 4, č. 4, s. 118–119.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (1995): Jak správně sestavit zeměpisný test? Geografické rozhledy, 5, č.  2, s. 54–55.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (1996): Zeměpisné otázky v projektu Kalibro. Geografické rozhledy, 6, č. 4, s. 129–131.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (1997): Jak přispět k samostatnému myšlení žáků. Geografické rozhledy, 7, č. 2, s. 57–58.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (1999): O čem je vlastně zeměpis? Geografické rozhledy, 9, č. 2, s. I–III.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2001): Maturant ze zeměpisu, osobnost, která se orientuje ve světě i v informacích. Geografické rozhledy, 10, č. 5, s. 1–4.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2001): Maturita v geografii. Geografické rozhledy, 10, č. 2, s. 46.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2001): Jak se změní maturita ze zeměpisu v Česku? Geografické rozhledy, 11, č. 2, s. 43–44.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2001): Od myšlenkových map ke schématům, aneb jak jsem objevila dávno objevené. Kritické listy, 1, č. 5, s. 15–16.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2002): Úlohy a otázky v hodinách zeměpisu. Geografické rozhledy, 12, č. 1, s. 15.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2004): Čtení v hodinách zeměpisu (1.díl). Geografické rozhledy, 13, č. 4, s. 98– 99.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2004): Čtení v hodinách zeměpisu (2.díl). Geografické rozhledy, 13, č. 5, s. I–IV.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2004): Čtení v hodinách zeměpisu (3.díl). Geografické rozhledy, 14, č. 1, s. 14–15 a IV.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2005): Čtení v hodinách zeměpisu (4.díl). Geografické rozhledy, 15, č. 1, s. 14–15.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2005): Jak uchopit téma „polární oblasti“ ve výuce zeměpisu? Geografické rozhledy, 15, č. 2, s. 14 a 19.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2006): Jak je koncipována Geolaboratoř Albertov-Vyšehrad? Geografické rozhledy, 15, č. 3, s. 19–20.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2006): Rámcový vzdělávací program pro gymnázia z pohledu geografie (1. díl). Geografické rozhledy, 16, č. 2, s. 19 a 20.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2006): Úvaha nad prací Roberta Stradlinga: Jak učit evropské dějiny 20. století aneb společné otázky výuky dějepisu a zeměpisu. Historie a škola III. Člověk, společnost, dějiny II – Jak učit dějiny 20. století. MŠMT ČR, Praha, s. 85–93.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2007): Model maturitní zkoušky z pohledu geografů (1. díl). Geografické rozhledy, 16, č. 3, s. 19–20.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2007): Jak koncipovat výukový předmět zeměpis ve školních vzdělávacích programech? Geografické rozhledy, 16, č. 4, s. 20–21.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2007): Čtení v hodinách zeměpisu (5.díl). Geografické rozhledy, 16, č. 4, s. 14–17.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2008): Čtení v hodinách zeměpisu (6.díl). Geografické rozhledy, 18, č. 1, s. 14, 19–20.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2008): Čtení v hodinách zeměpisu (7.díl). Geografické rozhledy, 18, č. 2, s. 14, 19.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D., CHROMÝ, P. (2008): Uplatnění geografů v praxi – slovo pro maturanty. Geografické rozhledy, 18, č. 2, s. 20–22.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2009): Náměty pro výuku geografických a environmentálních témat. Geografické rozhledy, 18, č. 3, s. 21.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2009): Krajina – mozaika různě starých lokalit a vztahů. Geografické rozhledy, 18, č. 4, s. 19.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D., MATĚJČEK, T. (2009): Jak hodnotit kvalitu místa. Geografické rozhledy, 18, č. 4, s. 17–19.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2010): Vizuální gramotnost: intelektuální pseudoproblém, anebo nutná výbava každého z nás? Geografické rozhledy, 19, č. 4, s. 14, 17.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2010): Ilustrační maturitní test ze zeměpisu: značka nejvyšší kvality? Geografické rozhledy, 20, č. 2, s. 18–20.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D., BOHÁČEK, T. (2010): Čtení fotografií optikou geografa. Geografické rozhledy, 19, č. 4, s. 18–19.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2013): Badatelsky orientovaná výuka geografie. Geografické rozhledy, 23, č. 1, s. 12–15.
 • ŠTEFFLOVÁ, J. (2000): Odzvoníme středověké scholastice? Rozhovor studentů 3. roč. učitelského studia na PřF UK s I. Bičíkem, M. Dvořákovou, D. Řezníčkovou. Učitelské noviny, 103, č. 39, s. 8–9.
 • VACÍNOVÁ, M., MATĚJČEK, T. (2013): Intergenerational differences in personal relationship to nature. Envigogika, VIII/2.
 • VRHEL, M., ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2006): Po kom a po čem dostala název naše města? Geografické rozhledy, 16, č. 2, s. 15–16.