Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Publikace » Učebnice

 • BIČÍK, I., ŘEZNÍČKOVÁ, D. (1991): Člověk na Zemi (učebnice pro SŠ). I. vydání, FORTUNA, Praha, 79 s. ISBN 80-85298-88-0
 • BIČÍK, I., ŘEZNÍČKOVÁ, D.(1992): Člověk na Zemi (učebnice pro SŠ). II. vydání, FORTUNA, Praha, 79 s. ISBN 80-85298-88-0
 • BIČÍK, I., HLAVÁČEK, P., ŘEZNÍČKOVÁ, D. (1992): Evropa (učebnice pro SŠ). I. vydání, Nakladatelství České geografické společnosti, Praha, 47 s. ISBN 80-86034-16-X
 • CHROMÝ, P. (2008): Kolonizace světa. In: Marada, M. a kol.: Zeměpis 9. Fraus, Plzeň, s. 28–29. ISBN 978-80-7238-590-4
 • CHROMÝ, P. (2008): Doznívání kolonizace a počátek dekolonializace světa. In: Marada, M a kol.: Zeměpis 9. Fraus, Plzeň, s. 30–31. ISBN 978-80-7238-590-4
 • CHROMÝ, P. (2008): Ochrana kulturního a přírodního dědictví. In: Marada, M a kol.: Zeměpis 9. Fraus, Plzeň, s. 48–51. ISBN 978-80-7238-590-4
 • KŰHNLOVÁ, H. (2007): Život v našem regionu. Pracovní učebnice. Fraus, Plzeň, 64 s.
 • KŰHNLOVÁ, H. (2007): Život v našem regionu. Příručka učitele pro základní školy a gymnázia. Fraus, Plzeň, 74 s.
 • KŰHNLOVÁ, H. (2005): Zeměpis místní oblasti v netradičním pojetí. In: Rádce učitele, díl 4, RAABE, Praha,  s. 1–43.
 • MARADA, M. (2005): Doprava. In: Školní atlas světa. Kartografie, Praha, s. 14–15. MARADA, M. (2008): Osídlení (venkov). In: Marada, M. a kol. (ed.): Zeměpis 9, 1. vyd., FRAUS, Plzeň, s. 63–65, ISBN 978-80-7238-590-4.
 • MARADA, M. (2008): Doprava. In: Marada, M. a kol. (ed.): Zeměpis 9, 1. vyd., FRAUS, Plzeň, s. 90–97, ISBN 978-80-7238-590-4.
 • MARADA, M. a kol. (2008, ed.): Zeměpis 9, 1. vyd., FRAUS, Plzeň, 128 s., ISBN 978-80-7238-590-4.
 • MATĚJČEK, T. [ed.] a kol. (2007): Malý geografický a ekologický slovník. Nakladatelství České geografické společnosti, Praha, 136 s.
 • MATĚJČEK, T. (2007): Ekologická a environmentální výchova. Nakladatelství České geografické společnosti, Praha, 52 s.
 • MATĚJČEK, T. (2008): Globální změny klimatu. Člověk a přírodní katastrofy. Rozmanitost živé přírody. In: kolektiv (2008): Zeměpis 9. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Nakladatelství Fraus, Plzeň, s. 106–119.
 • MATĚJČEK, T. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání. Životní prostředí. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, 48 s.
 • MATĚJČEK, T. (2008): Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání. Biodiverzita a její ohrožení. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha, 40 s.
 • MATĚJČEK, T., PETERKA, Š. (2011): Ekopolis. Metodická příručka. Scio, Praha, 180 s.
 • NOVOTNÝ, J., MARADA, M., FRAJER, V. (2008): Rozdíly ve vyspělosti zemí. In: Marada, M. a kol. (ed.): Zeměpis 9, 1. vyd., FRAUS, Plzeň, s. 18–27, ISBN 978-80-7238-590-4.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (1994): Žijeme v Evropě (pracovní sešit). I. vydání, Nakladatelství České geografické společnosti, Praha, 40 s. ISBN 80-86034-24-0
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D., KÜHNLOVÁ, H. (1994): Svět kolem nás (pracovní sešit). I. vydání, Nakladatelství České geografické společnosti, Praha, 40 s. ISBN 80-901863-6-X
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D., BRDIČKA, B. (1995): Multimediální výukový počítačový program Evropa. Ústav školských informací, CIT, Praha.
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (1995): Žijeme v Evropě (pracovní sešit). II. vydání, Nakladatelství České geografické společnosti, Praha, 40 s. ISBN 80-86034-24-0
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D., KÜHNLOVÁ, H. (1995): Svět kolem nás (pracovní sešit). II. vydání, Nakladatelství České geografické společnosti, Praha, 40 s. ISBN 80-901863-6-X
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (1998): Žijeme v Evropě (pracovní sešit), III. vydání, Nakladatelství České geografické společnosti, Praha, 40 s. ISBN 80-86034-24-0
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2004): Pracovní sešit Zeměpis světa, Evropa. I. vydání, Nakladatelství ČGS, s.r.o., Praha, 40 s. ISBN 80-86034-58-5
 • ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2006): Současný svět (pracovní sešit). Praha, Nakladatelství ČGS, s.r.o., Praha, 40 s. ISBN 80-86034-65-8