Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Výuka

Odkazy k výuce

Pregraduální studium na geografické sekci PřF UK 

 • Didaktika geografie I. a II.
 • Diplomový seminář
 • Environmentální výchova
 • Geografická exkurze (Společnost v krajině česko-rakouského pohraničí)
 • Globální systémy
 • Individuální výzkumný projekt I. a II.
 • Metody v socioekonomické geografii (pro učitele)
 • Modelové přípravy učitele zeměpisu
 • Pedagogická praxe I.
 • Pedagogická praxe II.
 • Pedagogická praxe náslechová
 • Proseminář ke geografickému vzdělávání
 • Terénní cvičení z geografie pro učitele
 • Teorie a praxe geografického vzdělávání
 • Úvod do geografického vzdělávání

Doplňující pedagogické studium 

Postgraduální studium na geografické sekci PřF UK

Studijní program: Obecné otázky geografie - geografické vzdělávání

Kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Geoatest, evropské projekty OPPA, OP VK či výuka v různých pedagogických centrech nebo ekologických organizacích

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z geografie